Olika fasader

🏠 🏠 🏠
Vilken typ av fasad har du?

Att använda Ultrarent Vatten för rengöring och tvättning av fasader och andra olika känsliga ytor fungerar lika bra på känsliga K- och Q-märkta byggnader som på nybyggda fastigheter. Eftersom metoden är mycket skonsam mot underlaget krävs varken för- eller efterarbete. Vi rengör ytorna med Ultrarent vatten och borstar fasaderna med vattenmatade skaft med olika mjuka borstar beroende på materialet i fasaden. Metoden är även användbar vid tvätt/rengöring av väggar och föremål inomhus eftersom vi kan styra vattenmängden som används till att bli väldigt sparsam. Fördelarna är många och en naturlig fördel med metoden är den miljövänliga aspekten då Ultrarent Vatten är 100% miljövänligt.

Stenfasad, Kulturminne,
K- och Q-märkt 

Särskild stor omsorg krävs vid rengöring av fasader som är klassade som byggnadsminne med K- Q- eller q-märkning. Här passar NUCAB´s rengöringsmetod med processat Ultrarent vatten mycket bra eftersom vi använder varken kemikalier eller högtryckstvätt, utan enbart 100% miljövänligt ultrarent vatten! Vi rengör allt från kyrkor och minnesstenar till byggnadsminnen och K- och Q-klassade byggnader och det krävs varken vatten eller el installerat vid projektet eftersom vi kan ta allt som vi behöver använda med oss i våra bilar som är utrustade med vattentankar, pumpar och elverk.

Putsad fasad

Vid putsade fasader är ytan ofta porös och känslig, då passar rengöring med ultravatten bra eftersom man slipper att fukt tränger in i fasadens material och förhindrar på så sätt skador som lätt uppkommer vid exempelvis frost och is om materialet har blivit utsatt för stora mängder vatten och kemikalier under högt tryck.Träfasad

Den stora fördelen med vår metod med Ultrarent Vatten vid träfasader är återigen att man slipper inträngning av fukt i träets struktur samtidigt som man slipper att skada både trä och färg då rengöringen utförs på ett skonsamt sätt med lågt tryck och mjuka borstar.

Plåtfasad

Fördelen med fasadtvätt av plåtfasader är flera. Låg ljud- och bullernivå under rengöringen av plåtfasader eftersom det sker med lågt tryck, vilket medför att boende och grannar aldrig behöver störas pga hög ljudnivå. Den skonsamma metoden med processat Ultrarent vatten är även på plåt väldigt mild mot de målade plåtytorna så att man slipper färgsläpp som ofta uppkommer vid högtryck.


 

Tegelfasad

Fördelarna för vår metod vid tegelfasader är att de extra känsliga fogarna får behålla sin struktur och kommer inte att påverkas av rengöringen mer än just själva rengöringen av smuts, sot, lav och alger. Både fogar och tegel som är av poröst material slipper ta skada genom tvätt med ultrarent vatten.