Taktvätt

☂☂☂
Vill du ha ett tak som står sig längre?

Alla tak behöver underhållas för att livslängden ska vara optimal. Mossa, lav och andra påväxter på tak är både fult och skadligt för ditt yttertak som tegel/betong, plåt, skiffer eller takpapp. Även ditt undertak som läkt, papp och spånt eller liknande undertak påverkas negativt av ett dåligt omhändertaget yttertak eftersom fukt som samlas i mossa och andra påväxter skapar frostsprängningar som förstör takets förmåga att skydda mot väta, väder och vind. Ett dåligt omhändertaget tak behöver bytas ut tidigare än vad det egentligen borde, om man inte ser till att skydda sitt tak på rätt sätt.

NUCAB Nordic Ultra Clean hjälper dig med ditt tak!

Vi sprayar hela ditt tak med ett algborttagningsmedel som arbetar i förebyggande syfte samt att den avstyr samtliga biologiska angrepp (alger, mossa, lav) mot ditt tak under flera år framöver. NUCAB Tak-Rent är en miljövänlig kemikalie som arbetar både under tiden som vi applicera medlet men medlet kommer att arbeta på egen hand även under lång tid framåt. NUCAB Tak-Rent sprayas på taket för att sedan låta kemikalien arbeta i en process tillsammans med väder och vind för att eliminera all påväxt.
 

Vi gör besiktning ett år efter utförd behandling för att säkerställa att processen fortlöper som den ska och vid behov så behandlar vi ytan ytterligare en gång helt utan extra kostnad för dig som kund naturligtvis.
 

Testa oss - Du kommer att bli nöjd, det kan vi garantera!