Taktvätt

☂☂☂
Vill du ha ett tak som står sig längre?

Alla tak behöver underhållas för att livslängden ska vara optimal. Mossa, lav och andra påväxter på tak är både fult och skadligt för ditt yttertak som tegel/betong, plåt, skiffer eller takpapp. Även ditt undertak som läkt, papp och spånt eller liknande undertak påverkas negativt av ett dåligt omhändertaget yttertak eftersom fukt som samlas i mossa och andra påväxter skapar frostsprängningar som förstör takets förmåga att skydda mot väta, väder och vind. Ett dåligt omhändertaget tak behöver bytas ut tidigare än vad det egentligen borde, om man inte ser till att skydda sitt tak på rätt sätt.

NUCAB Nordic Ultra Clean hjälper dig med ditt tak!

 

Testa oss - Du kommer att bli nöjd, det kan vi garantera!