FasadtvättBehöver Ditt hus
lite omvårdnad?

Låt NUCAB Nordic Ultra Clean ta hand om ditt hus när det kommer till fasadtvätt. Tillsammans med oss så planerar vi hur ditt hus eller lokal ska tas om hand på bästa sätt. Vi planerar kort- och långsiktigt för att rengöra, förbättra och ge just ditt hus de bästa förutsättningar att ha så lång livstid som möjligt, både för privatpersoner och företag. En ren fasad är nyckeln till ett hus som håller länge och ser vackert och inbjudande ut. Med vår skonsamma metod med Ultrarent vatten kan vi tvätta alla slags ytor som trä, glas, betong, tegel, sten, plåt och puts på ett effektivt och 100% miljövänligt sätt.

 

NUCAB Fasadtvätt ger dig:  Klart förbättrad livslängd för din färg

Vackert ren och fräsch fasad

  Mindre fuktproblem

  Perfekt inför ommålning

 

Vi använder inga kemikalier eller högtryck utan endast Ultrarent vatten som är extremt effektivt och  samtidigt den mest skonsamma och miljövänliga metoden för alla underlag. Detta medför låga ljudnivåer under arbetets utförande så varken du eller dina grannar behöver störas.
 

Ditt hus kanske bara behöver en fasadtvätt? 


Eftersom vi inte använder några kemikalier så kan du vara trygg med att din närmiljö som dina rabatter, gräsmatta och växter blir nedsmutsat eller kontaminerat av det fallvatten som uppkommer under arbetets gång.
Fasadtvätt med ultrarent vatten tar snabbt och effektivt bort mögel, sot, smuts, svamp och alger m.m och eftersom vi arbetar utan högtryckstvätt så är vi skonsamma mot alla underlag samt att inget vatten/fukt tränger in i underlaget vilket förkortar torktiden kraftigt. Om du vill och behöver måla om ditt hus efter genomförd fasadtvätt så kan du starta redan dagen efter vårt arbete. Vi tvättar fasader och fönster upp till 20 meter utan skylift.

Det går även bra att tvätta Växthus, Solceller, Garage, Friggebodar, Attefallshus med vår metod.