Fasadtvätt


- Behöver Ditt hus lite omvårdnad?

Låt NUCAB Nordic Ultra Clean ta hand om ditt hus när det kommer till fasadtvätt. Tillsammans med oss så planerar vi hur ditt hus eller lokal ska tas om hand på bästa sätt. Vi planerar kort- och långsiktigt för att rengöra, förbättra och ge just ditt hus de bästa förutsättningar att ha så lång livstid som möjligt, både för privatpersoner och företag. En ren fasad är nyckeln till ett hus som håller länge och ser vackert och inbjudande ut. Med vår skonsamma metod med Ultrarent vatten kan vi tvätta alla slags ytor som trä, glas, betong, tegel, sten, plåt och puts på ett effektivt och 100% miljövänligt sätt.

 

NUCAB Fasadtvätt ger dig:  Klart förbättrad livslängd för din färg

  Vackert ren och fräsch fasad

  Mindre fuktproblem

  Perfekt inför ommålning

 

Vi använder inga kemikalier eller högtryck utan endast Ultrarent vatten som är extremt effektivt och  samtidigt den mest skonsamma och miljövänliga metoden för alla underlag. Detta medför låga ljudnivåer under arbetets utförande så varken du eller dina grannar behöver störas.
 

Ditt hus kanske bara behöver en fasadtvätt? 


Eftersom vi inte använder några kemikalier så kan du vara trygg med att din närmiljö som dina rabatter, gräsmatta och växter blir nedsmutsat eller kontaminerat av det fallvatten som uppkommer under arbetets gång.
Fasadtvätt med ultrarent vatten tar snabbt och effektivt bort mögel, sot, smuts, svamp och alger m.m och eftersom vi arbetar utan högtryckstvätt så är vi skonsamma mot alla underlag samt att inget vatten/fukt tränger in i underlaget vilket förkortar torktiden kraftigt. Om du vill och behöver måla om ditt hus efter genomförd fasadtvätt så kan du starta redan dagen efter vårt arbete. Vi tvättar fasader och fönster upp till 20 meter utan skylift.

Det går även bra att tvätta Växthus, Solceller, Garage, Friggebodar, Attefallshus med vår metod.
 

 

🏠 🏠 🏠
Vilken typ av fasad har du?

Att använda Ultrarent Vatten för rengöring och tvättning av fasader och andra olika känsliga ytor fungerar lika bra på känsliga K- och Q-märkta byggnader som på nybyggda fastigheter. Eftersom metoden är mycket skonsam mot underlaget krävs varken för- eller efterarbete. Vi rengör ytorna med Ultrarent vatten och borstar fasaderna med vattenmatade skaft med olika mjuka borstar beroende på materialet i fasaden. Metoden är även användbar vid tvätt/rengöring av väggar och föremål inomhus eftersom vi kan styra vattenmängden som används till att bli väldigt sparsam. Fördelarna är många och en naturlig fördel med metoden är den miljövänliga aspekten då Ultrarent Vatten är 100% miljövänligt.

Stenfasad, Kulturminne,
K- och Q-märkt 

Särskild stor omsorg krävs vid rengöring av fasader som är klassade som byggnadsminne med K- Q- eller q-märkning. Här passar NUCAB´s rengöringsmetod med processat Ultrarent vatten mycket bra eftersom vi använder varken kemikalier eller högtryckstvätt, utan enbart 100% miljövänligt ultrarent vatten! Vi rengör allt från kyrkor och minnesstenar till byggnadsminnen och K- och Q-klassade byggnader och det krävs varken vatten eller el installerat vid projektet eftersom vi kan ta allt som vi behöver använda med oss i våra bilar som är utrustade med vattentankar, pumpar och elverk.

Putsad fasad

Vid putsade fasader är ytan ofta porös och känslig, då passar rengöring med ultravatten bra eftersom man slipper att fukt tränger in i fasadens material och förhindrar på så sätt skador som lätt uppkommer vid exempelvis frost och is om materialet har blivit utsatt för stora mängder vatten och kemikalier under högt tryck.Träfasad

Den stora fördelen med vår metod med Ultrarent Vatten vid träfasader är återigen att man slipper inträngning av fukt i träets struktur samtidigt som man slipper att skada både trä och färg då rengöringen utförs på ett skonsamt sätt med lågt tryck och mjuka borstar.

Plåtfasad

Fördelen med fasadtvätt av plåtfasader är flera. Låg ljud- och bullernivå under rengöringen av plåtfasader eftersom det sker med lågt tryck, vilket medför att boende och grannar aldrig behöver störas pga hög ljudnivå. Den skonsamma metoden med processat Ultrarent vatten är även på plåt väldigt mild mot de målade plåtytorna så att man slipper färgsläpp som ofta uppkommer vid högtryck.


 

Tegelfasad

Fördelarna för vår metod vid tegelfasader är att de extra känsliga fogarna får behålla sin struktur och kommer inte att påverkas av rengöringen mer än just själva rengöringen av smuts, sot, lav och alger. Både fogar och tegel som är av poröst material slipper ta skada genom tvätt med ultrarent vatten.